Forsiden Presse Pressemeddelelse 2013-04-01 (Landkending)
Pressemeddelelse 2013-04-01 (Landkending)

Vestjysk landkending 

Haves: Kunst. Søges: Landkending. April-udstilling i Herning med Henrik Have


Når sømanden får landkending, og kendte kyster og markante pejlemærker dukker op i horisonten, ved han at han er på vej mod tryg havn. Men når kunstneren får landkending, venter mere end den trygge havn. Måske genkender han ikke kystlinjen, eller også kender han den alt for godt. I nogle tilfælde vælger han at lægge kursen om og søge ud på de vilde bølger igen.


Således forholder det sig også med den vestjyske kunstner Henrik Have, hvis nyeste udstilling bærer titlen ”Landkending”. Separatudstillingen åbner lørdag 6. april i Det Hemmelige Galleri i Herning, og tilskueren stilles over for en serie nye billeder, hvori ordet landkending indgår med egen aktualitet.


Henrik Have følger ikke altid den slagne vej. Da en serie landskabelige billeder blev til, skildrede kunstneren ikke de landskaber, som han så med egne øjne på Mors. Han lod en anden person opsøge markante landskaber ved hjælp af GPS-informationer, og nedfældede derefter på lærrederne de indtryk, som personen videregav om sine omgivelser. Det var ikke kunstneren, der fik landkending, men kunstneren, der skabte og gengav landkendingen.


Billeder i det vestjyske

Man skal som tilskuer dykke ned i Henrik Haves verden med åbent sind. Mange af hans billeder er skabt i hans atelier derude i det forblæste Vestjylland i nærheden af Ringkøbing. Her bor maleren, digteren, skulptøren og forlæggeren, og hver kvadratmeter af hans bolig bærer præg af hans kunstneriske verden – og finurlige sind.

Den 67-årige kunstneren kan virke skrøbelig af fysik, og Henrik Have har da også været igennem flere barske sygdomsforløb. Rent faktisk har han været død, og blev genoplivet. Typisk Henrik Have, og det sætter sine fysiske spor. Men når han taler sig varm, gløder blikket, og stemmen bliver lige så fast som hans argumentation er hård og skarp. Både hans sind og hans kunstneriske produktion vidner om en stærk vilje.

Billederne til april-udstillingen i Herning er udvalgt personligt af Henrik Have selv. Han har sine favoritter, og han er parat til at give dem ord med på vejen. Hans vej til berømmelse, repræsentation på utallige museer, medalje og livsvarig kunstnerydelse har heller ikke været nem.

Et af hans kendte værker, den kæmpemæssige, hvide kube, der står i en rundkørsel ved indkørslen til Ringkøbing, er et godt eksempel. Kuben skabte en voldsom lokal debat, og mange var vrede over at skattekroner blev brugt på projektet. Siden lagde stormen sig. De fleste lokale er vist ganske stolte over deres kube, og sådan går det jo, siger kunstneren.

Henrik Have har gennemlevet perioder, hvor hans kritikere var flere end hans tilhængere. Hvor interessen skiftede fra lokal velvilje til lokal modstand og vrede.  - Meget ændrede sig undervejs, men jeg har ikke ændret mig, fastslår han med et skævt smil.

Sprog og billede

Derimod kan man godt regne med, at hans kunstneriske horisont og de nødvendige landkendinger ændrer sig. Weilbachs Kunstnerleksion siger om Henrik Haves grundlag for sine kunstneriske aktiviteter, at det er sprog og billede i videste betydning. Det foldes ud i et vidt spænd af udtryk med tegning, maleri, bogobjekt, skulptur, keramiske værker samt performance, environement og skønlitterær virksomhed.

Og så bliver det for alvor seriøst, når kunstnerleksikonet fortæller, at det var med malerier i 1980erne og 1990erne, at Henrik Have brugte en varieret palet og farven som ligeværdig middel i det kunstneriske udtryk sammen med fragmentariske kropsdele eller arkitektoniske brudstykker, kombineret med tekst. En særlig Havesk ikonografi opstod gennem disse år med en mangfoldighed af referencer til litteratur, kulturer, folkekunst og det kropsliges gestik. En sammensmeltning af intellekt og sanselighed, og flertydige tolkninger af det pluralistiske billedunivers, hvor det erotiske og spirituelt-religiøse afløser og indflettes i hinanden.


Biografi

Henrik Have (født 1946) er billedkunstner og forfatter. Hans multimediale kunst, der strækker sig fra objekter og collager over maleri og skulptur til digtning og forlagsvirksomhed, har rødder dels i absurdismen og i den nye franske romans formeksperimenter, dels i 1960'ernes og 1970'ernes radikalistiske avantgardebevægelser. Både som digter og som billedkunstner følte Have sig tidligt tiltrukket af den antipsykologiske kunst, der sætter forfatterens jeg i baggrunden og til gengæld involverer læser og beskuer i et åbent fortolkningsarbejde, hvor selve sproget, materialeprocessen og dannelsen af betydning står i centrum. Efter i mange år at have arbejdet med installationskunst og happenings begyndte han i 1980'erne at udføre malerier og tegninger, hvor skrift, billede og objekt ofte samarbejdes.
(Kilde: Wikipedia).

Pressetekst: Gorm Albrechtsen